Ledsagning & avlösning

BAMBOO Care Team erbjuder individuellt anpassad hjälp av ledsagare och avlösarservice i Stockholms kommun och Nacka kommun.

Vi sätter alltid dig i centrum och du behåller samma ledsagare. Vi strävar efter att tillgodose dina behov så att du blir nöjd med oss. Vi talar olika språk och är väl insatta i olika kulturer och traditioner.
Vårt mål är att du ska känna dig trygg och att du ska leva ditt liv på ditt sätt. Respekt, gott bemötande och rätt kunskap är grunden för vårt arbete.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika funktionshinder i alla åldrar. Du får personal med rätt kompetens anpassad efter dina behov och önskemål.

Ditt bestämmande som styr hela vårt arbete. Du utformar din hjälp och insatserna ska präglas av din inverkan. När insatsen har kommit i gång följs den upp. Du kan när som helst diskutera innehållet av hjälpen.