service

Hemtjänst

Hemtjänst
Vi erbjuder hemtjänst inom Stockholmsstad och Nacka kommun för äldre och funktionshindrade i alla åldrar. Vårt mål är att du skall leva ett fullständigt liv och känna dig trygg i vårt sällskap. Vår personal är pålitliga och noggranna och har lång erfarenhet av att arbeta med äldre och funktionshindrade. Vi bemöter dig alltid med respekt och rättar oss efter dina rutiner och vanor. Vårt arbet...
Read More

Personlig assistans

Personlig assistans
Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar av din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har personliga assistenter som hjälper dig under hela eller delar av dagen. Personliga assistenter hjälper dig med allt sådant du inte själv klarar av, som till exempel att äta, klä på/av dig, förflytta dig och kommunicera med andra. Vi erbjuder personlig ...
Read More

Ledsagning & avlösning

Ledsagning & avlösning
BAMBOO Care Team erbjuder individuellt anpassad hjälp av ledsagare och avlösarservice. Vi sätter alltid dig i centrum och du behåller samma ledsagare. Vi strävar efter att tillgodose dina behov så att du blir nöjd med oss. Vi talar olika språk och är väl insatta i olika kulturer och traditioner. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och att du ska leva ditt liv på ditt sätt. Respekt, gott bemöta...
Read More

Boendestöd

Boendestöd
BAMBOO Care Teams boendestöd vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestödet individuellt anpassas efter dina behov och utformas tillsammans med dig, din handläggare och vår personal. Vårt mål är att förbättra din livssituation så att du kan själv möta och hantera vardagens olika situationer samt klarar av ditt eget boende. Du har inflytande över din hjälp. Stödet utf...
Read More

Familjehem

Familjehem
BAMBOO Care Team har förstärkta familjehem för barn och ungdomar. Våra familjehem och jourhem är noggrant utvalda och utredda för att kunna erbjuda korta eller långvariga placeringar, akut vid behov. Vi har god erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. BAMBOO Care Team har genom mångårigt arbete erhållit gedigen kunskap om asylprocessen. Bland våra familjer och ...
Read More

Skyddat boende

Skyddat boende
BAMBOO Care Team erbjuder skyddat boende med personal runt om i Sverige. Insatsen och stödet anpassas efter individens behov. Vi erbjuder kontaktperson, tolk, personskydd m.m. Målgrupp Våra boenden består av lägenheter, på så sätt kan skyddat boendet gälla de allra flesta målgrupperna. Akutplacering Vi kan oftast ta emot akut, det vill säga att vi omgående kan hämta eller ta emot en drabba...
Read More