Familjehem

BAMBOO Care Team har förstärkta familjehem för barn och ungdomar.

Våra familjehem och jourhem är noggrant utvalda och utredda för att kunna erbjuda korta eller långvariga placeringar, akut vid behov.

Vi har god erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. BAMBOO Care Team har genom mångårigt arbete erhållit gedigen kunskap om asylprocessen. Bland våra familjer och personal har många annan etnisk bakgrund och flera av dem har erfarenhet av att komma till ett nytt främmande land.

Gemensamt för våra familjer är viljan att erbjuda barn och ungdomar trygghet och stabilitet. Familjehemmet får regelbundet besök av familjehemskonsulenterna. Syftet är att våra förstärkta familjehem får stöd och vägledning via samtal och se hur barnet/ungdomen trivs i familjehemmet. För stöd och rådgivning finns även våra familjehemskonsulenter tillgängliga på telefon dygnet runt.

Innan BAMBOO Care Team bokar in en familjehemsutredning kräver vi utdrag ur belastningsregistret. Hämta blanketten.

Vill du bli familjehem?

BAMBOO Care Team jobbar utifrån 5 steg. För att få ett uppdrag som familjehem är det viktigt att alla följande fem steg utförs:

Steg 1 att skaffa belastningsregister innan familjehemskonsulenten startar utredningen.

Steg 2 att samla in belastningsregister på samtliga hemmavarande över 16 år.

Steg 3 att göra utredning av er familj hemma.

Steg 4 att familjehemskonsulenten kontaktar referenser och skriver utredningen.

Steg 5 att matcha barn/ungdom och familj.

Vill Ni öppna ert hem för ett barn/ungdom mejla till info@bamboo-care.com, eller ring 076-019 94 36, 073-926 70 19

Vid frågor om lediga familjehem kontakta info@bamboo-care.com eller ring 076-019 94 36, 073-926 70 19