Boendestöd

BAMBOO Care Teams boendestöd vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestödet individuellt anpassas efter dina behov och utformas tillsammans med dig, din handläggare och vår personal.

Vårt mål är att förbättra din livssituation så att du kan själv möta och hantera vardagens olika situationer samt klarar av ditt eget boende.

Du har inflytande över din hjälp. Stödet utformas utifrån dina behov och tillsammans med dig. Du bestämmer själv hur och när hjälpen skall utföras.

Vi har engagerad och kompetent personal som möter dig med respekt och har förståelse för ditt tillstånd. Personalen har lång erfarenhet och utbildning inom området.